Skip to content Skip to footer

Płatność

Po pomiarach i przesłaniu kompleksowej oferty zawierającej projekt i całkowitą wycenę brutto z 8% VAT jeśli decydują się Państwo na naszą ofertę – należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1500zł ( schody standardowe ) lub 30% ( dla schodów dywanowych , giętych , nietypowych – o wielkości zaliczki informuje wykonawca).
Przy domach powyżej 300m² oraz mieszkaniach powyżej 150m do ceny Całkowitej schodów doliczyć należy 15% – gdyż w takim budownictwie VAT wynosi 23%

Zaliczka podlega zwrotowi do 5 dni od daty wpłacenia – po upływie tego czasu – przeznaczana jest na zakup materiałów i nie podlega zwrotowi.
Po ustaleniu terminu montażu – jest możliwość jego przesunięcia (ustalenie nowego – wspólnie z wykonawcą).

Opóźnienie w terminie wykonania schodów:

  • do 10 dni roboczych Wykonawca nie ponosi kar ,
  • powyżej 10 dni wykonawca zobowiązany do pomniejszenia wartości za schody 0,1% za każdy dzień zwłoki.
  • Wykonawca nie ponosi kar powyżej 10 dni – jeśli – doszło do awarii Maszyny CNC lub usterki programu schodowego.
Rozliczenie końcowe :

Całkowite rozliczenie w dniu montażu:
– 90% części zaraz po rozładowaniu schodów
– reszta 10% po zamontowaniu.
Wszelkie zmiany proszę zgłaszać przed montażem.
Schody montujemy według własnego systemu.

Dane do przelewu:

Konta Bankowe:

PL: 06 1020 5024 0000 1502 0150 5395 (PKO BP SA)
EUR: 46 1020 5024 0000 1402 0150 5403

Tytułem:  Za wykonanie z montażem schodów (….. podać gatunek drewna…..).

Schody-Q E.W. Skrobiszewscy s. c.
Bialkowo 49d
87-400 Golub-Dobrzyn
NIP : 503 008 13 71

Po wpłynięciu pieniędzy na konto wystawiamy fakturę i przesyłamy e-mail.

Wykonawca nie bierze odpowiedzialność za różnice w odcieni koloru drewna ( usłojenie szerokie i wąskie) oraz za zgodność koloru drewna z kolorem na próbkach producenta bejc.

W przypadku rezygnacji ze schodów przez klienta :

  1. Do 5 dni od wpłaty zaliczki – wykonawca – musi zwrócić zaliczkę.
  2. Od 5 dni do 10 – zaliczka przepada ( wykonawca nie oddaje zaliczki)
  3. Po upływie 10 dni – jeśli wykonawca poniósł dodatkowe nakłady – zamawiający musi w całości je pokryć (max – do 90% wartości całości za schody)

W przypadku nie udostępnienia terminowego miejsca do montażu (nie wpuszczenia do budynku) :

  1. za 1 razem – zamawiający może być obarczony kosztami związanymi z dojazdem
  2. za 2 razem – Wykonawcza ma prawo zażądać 90% wartości za schody z tytułu poniesionych kosztów – i dopiero po zapłacie – możliwy jest montaż. Zamawiający obarczony będzie dodatkowo kosztami prawno-sądowymi , oraz kosztami związanymi z magazynowaniem i przechowywaniem schodów.

W przypadku braku zapłaty za montowane schody lub częściowej niedopłaty – naliczone będą odsetki z tytułu niedopłaty .
Wartość odsetek to 0,5 % dziennie od kwoty niedopłaconej – liczona od dnia odbioru schodów.

Montaż

Proszę o zaznaczenie na ścianach – do których dokręcane będą schody – wszelkich miejsc pod którymi znajdują sie kable czy rury – lub pozostawienie schematów bądź zdjęć (zdjęcia powinien mieć elektryk i hydraulik)).
W przypadku kiedy będzie to niemożliwe – odpowiedzialność za powstałe w wyniku przewierceń awarie – jest po stronie zamawiającego . Dodatkowo doliczone będą przestoje – z tytułu naprawy awarii.

W trakcie montażu może dojść do miejscowych zadrapań czy zatarć ścian – za które nie odpowiadamy – proponujemy ostatnie malowanie klatki – po montażu schodów.

Zabezpieczenie podłóg przy schodach , miejscach wytyczonych i komunikacji po których poruszają się pracownicy w dniach montażu – po stronie zamawiającego.

W trakcie montażu docinane są i heblowane elementy stropowe i balustrady – w najbliższym otoczeniu – jeśli w takowym nie ma możliwości – należy wyodrębnić inne najbliższe pomieszczenie.

Schody które oplatają z 3 stron ściana – produkowane są z luzem ( ze względu na możliwość konstrukcyjnego ich zamontowania) . Powstały luz jest oblistwowany lub akrylowany. W przypadku krzywizn ścian , wybrzuszeń – akrylowanie po stronie zamawiającego.

W trakcie montażu lub po – jeśli dojdzie do uszkodzeń schodów – przez inne ekipy budowlane pracujące w obiekcie wykonawca nie bierze za to odpowiedzialność – za powstałe naprawy wykonawca rozlicza się z zamawiającym .
Pełne utwardzenie lakieru po ok 14 dni od montażu – proszę stosować miękkie obuwie i uważać w trakcie prac malarskich.

W trakcie montażu – robimy pomiary wilgotności drewna , ścian , posadzek i powietrza.

Skrobiszewski W.

Umów się na bezpłatny pomiar